Jhr. Pieter Opperdoes Alewijn

Waterschrijver

436a.Opperdoes Alewijn

Opperdoes Alewijn, Jhr. Pieter (Hoorn 21 april 1800 - Hoorn 9 maart 1885), politicus. Bekleedde uiteenlopende functies in Hoorn en was lid van Provinciale Staten en Tweede Kamer. Manifes­teerde zich als kenner van waterstaatszaken en schreef o.m. Eenige bemerkingen betref­fende de zoo gewigtige aangelegenheid der indijking en inpoldering van een gedeelte der Zuiderzee etc. (1873). Ref.: GPZ, NBW4, WG.

 

Alle rechten voorbehouden