Evert Priester

Waterschrijver

Dijk Friesland

Deze foto uit het begin van de 20e eeuw geeft een beeld van de onderhoudswerkzaamheden aan dijk en paalwerk in het noordwesten van Friesland (bron: 'Frisia illustrata. 14 Tien eeuwen Friesland, de Friezen en hun land en water'. G. Elzinga, P. Karstkarel en D. van der Maarel, red. en samenst. (Zwolle 1984) 328.

Priester, Evert (Deventer 17 jan. 1869 - Gorssel 19 mei 1955), waterschapsambte­naar. Was secretaris van de Raad van Arbeid te Sneek en van 1907 tot 1935 secretaris van het zeewerend waterschap aldaar. Schreef Beknopte geschiedenis van Wymbritseradeel cum annexis Contributie Zeedijken (1915). Ref.: EF.

Alle rechten voorbehouden