Jacobus Wilhelmus Regt

Waterschrijver

Groote_Waard

Land en water rond Dordrecht in 1421 met de Riederwaard als verdronken land (uit: A.A. Beekman en R. Schuiling, 'Schoolatlas van de geheele aarde', 1927 - Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4961545).

Regt, Jacobus Wilhelmus (Amsterdam 31 jan. 1818 - Waddinxveen 21 sep. 1873), onderwijzer, regionaal historicus. Was onderwijzer te Groote Lind, later schoolhoofd in Waddinxveen. Schreef enkele schoolboeken en over regionale historische geografie zoals: Geschied- en aardrijkskundige beschrijving van den Zwijndrechtschen Waard, den Rieder Waard en het Land van Putten over de Maas (1848) en Geschied- en aardrijkskundige beschrijving van den Hoekschen Waard (1849). Ref.: NBW1.

Alle rechten voorbehouden