Frederik Jacob Sprenger

Waterschrijver

Caissonbouw van de grote schutsluis bij Kornwerderzand (foto Nieuw Land).

Caissonbouw van de grote schutsluis in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand.

Alle rechten voorbehouden

Sprenger, Frederik Jacob (zoon van J.J.I. Sprenger; Pernis 26 juni 1923 – Den Bosch 21 jan. 2004), ingenieur. Werkte, na in 1952 aan de Technische Hogeschool in Delft te zijn afgestudeerd als civiel ingenieur, vele jaren bij Rijkswaterstaat in de Directie Zeeland, laatstelijk als hoofd van het arrondissement Goes. Van 1973 tot 1985 was hij Hoofdingenieur-Directeur in de Directie Noord-Brabant. Van zijn publicaties noemen we: Sluitgatdichting van dijken met en zonder caissons (1953) en Het Sloehavenproject (1964).

Alle rechten voorbehouden