Jan Jacob Iman Sprenger

Waterschrijver

Jan_Jacob_Iman_Sprenger

J.J.I. Sprenger (bron: PD-IDOld-Art30, https://id.wikipedia.org/w/index.php?curid=964103).

Sprenger, Jan Jacob Iman (Middelburg 16 juli 1890 – Wageningen 28 aug. 1976), ingenieur, hoogleraar. Was, na in 1916 te zijn afgestudeerd als civiel ingenieur aan de Technische Hogeschool in Delft, tot 1920 bij de Nederlandsche Mij. voor Havenwerken werkzaam in Chefoo, China. Van 1921-1931 was hij in dienst van Gemeentewerken Rotterdam bij het ontwerp van bruggen. Van 1931-1947 was hij hoogleraar aan de Technische Hogeschool in Bandoeng, daarna werkzaam bij het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek te Wageningen. Hij schreef onder meer: De werken tot verbetering der Rotterdamsche oeververbinding in uitvoering (1926). Ref.: WID1-5.

Alle rechten voorbehouden