Ernst Steuerwald

Waterschrijver

Dekker aan het waterpassen

Wim Dekker, landmeter bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in de jaren zestig, bezig met waterpassen (Batavialand, collectie W. Dekker).

Alle rechten voorbehouden

Steuerwald, Ernst (Tilburg 13 mei 1835 - Delft 2 apr. 1884), ingenieur, hoogleraar. Werkte, na in 1855 te zijn afgestudeerd aan de Koninklijke Academie in Delft, enige jaren bij de AD van Rijkswaterstaat, belast met het uitvoeren van waterpassingen en registratie van waterstaatkundige gegevens. Werd in 1860 arrondissementsingenieur in Den Bosch, daarna te Leeuwarden. Legde de basis voor de Waterstaatskaart, die na zijn dood, in 1891 gereed kwam. Werd in 1868 hoogleraar in de waterbouwkunde aan de Polytechnische School in Delft. Van zijn publicaties noemen we: Waterpassingen over de Westerschelde van Vlissingen naar Breskens en van Neuzen naar Ellewoutsdijk (met J.M.F. Wellan; 1860) en De Rotterdamsche Waterweg (1881). Ref.: NBW2.

Alle rechten voorbehouden