Hendrik Stevin

Waterschrijver

Stevinsluizen

De Stevinsluizen in de Afsluitdijk in aanbouw (Batavialand, collectie J. Dijk II, nr. F 00154).

Alle rechten voorbehouden

Stevin, Hendrik (tweede zoon van Simon Stevin; Den Haag 1614 - na 1668), wiskundige. Studeerde wiskunde in Leiden en was tot zijn dood 'ambachtsheer' te Alphen aan de Rijn. Heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt door behoud, bewerken en uitgeven van zijn vaders manuscripten. Schreef zelf Wisconstich filosophisch bedrijf (14 boeken; 1664-1668) waarin, in het Twaalfde Boek, het oudst bekende voorstel voor afsluiting van de Zuiderzee voorkomt. Ref.: GPZ, NBW5, WP7.

Alle rechten voorbehouden