Johannes van Vechoven

Waterschrijver

Overstromingen 1726 en 1740-41

Kaart van het midden van Nederland met daarop aangegeven de gebieden die in 1726 en 1740-1741 met overstromingen hadden te kampen (Balthasar Ruyter, naar Jan Goeree, 1741 - collectie Rijksmuseum).

Vechoven, Johannes van (Aalburg 13 sep. 1657 - Dordrecht 26 aug. 1727), predikant, hoogleraar. Studeerde in Utrecht en werd predikant in Dussen, Tiel, Delfsha­ven en Dordrecht. Was aldaar tevens hoogleraar in godsdienst, Oosterse talen en oudhe­den. Schreef over godsdienstige en historische onderwerpen w.o. De noodlijdende Alblasserwaardt ofte omstandig verhaal van de dijk- en inbreuken sedert 1500 en bijsonderlijk de in- en doorbrake van den Langedijk in 1726 (1727). Ref.: NBW10.

Alle rechten voorbehouden