Jacobus Simon Veenenbos

Waterschrijver

greppelen

1941: de eerste greppel in de Noordoostpolder bij Blokzijl is gegraven. Met de hand! (collectie RIJP).

Alle rechten voorbehouden

Veenenbos, Jacobus Simon (Rotterdam 26 mrt. 1921 - Wageningen 12 feb. 1988), landbouwkundig ingenieur, bodemkundige. Studeerde aan de Landbouwhogeschool te Wageningen en promoveerde in 1950 aldaar op De bodemgesteldheid van het gebied tussen Lemmer en Blokzijl in het randgebied van de Noordoostpolder. Was verbonden aan de Landbouwhogeschool en deed veel bodemkundig onderzoek o.m. in Friesland en Iran. Schreef diverse artikelen in Boor en Spade en verder o.m. De bodem van Friesland (1950).

Alle rechten voorbehouden