John van der Vegt

Waterschrijver

1280px-Betonning-VS5_detail

Boei in de Viestroom bij Vlieland (Door Ante ante, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14223219).

Vegt, John van der (Bolsward 6 juni 1832 – Den Haag 7 juli 1912), ingenieur. Werkte, na te zijn afgestudeerd aan de Provinciale Staten in Delft, als ingenieur van de Waterstaat in Hoorn, later in Brielle. Van 1875 tot 1908 was hij de eerste hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland, opgevolgd door J.M.W. van Elzelingen. Schreef van 1865-1897 verschillende rapporten waaronder: Memorie nopens den vroegeren en tegenwoordigen toestand van Vlieland, van de Vliehors, van het Eijerlandsche Gat en van de zeegaten der Zuiderzee in het algemeen (1865), Verbetering van den waterweg tusschen Amsterdam en Rotterdam (met J.F.W. Conrad; 1878) en De binnenscheepvaartkanalen in Zuid-Holland (1897). Ref.: J.L. van der Gouw, Honderd jaar Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland (1975).

Alle rechten voorbehouden