Reep VerLoren van Themaat

Waterschrijver

600.Verloren van Themaat

VerLoren van Themaat, Reep (Warnsveld 1 sep. 1882 - Nijmegen 20 okt. 1982), ingenieur. Was, na in 1908 te zijn afgestudeerd aan de Technische Hogeschool te Delft, werkzaam bij Waddell bruggenbouwers te Kansas City, van 1910 tot 1918 bij de gemeente Rotterdam en van 1918 tot 1963 als firmant van het Ingenieursbureau v/h J.van Hasselt en de Koning te Nijmegen. Schreef diverse artikelen in De Ingenieur zoals: ‘Drooglegging in de Noorder Buurtschen polder’ (1941). Werd in 1942 lid van de Raad voor de Waterhuishou­ding en in 1949 van de Zuiderzeeraad. Was sinds 1953 lid van de Deltacommissie. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met het stroomgebied van de Oude IJssel, waarover hij schreef: De Oude IJssel; de veelzijdige rol van het water (1966). Ref.: Hakoerier (1981, 1982), HM 2001 n3 p81, Honderd jaar Haskoning (1981), RHN p22, WID5.

Alle rechten voorbehouden