Andries Vierlingh

Waterschrijver

9044a042-b200-11e4-8347-f4e730b6db4c

Vierlingh, Andries * (ca. 1507 - ca. 1579), waterbouwkundige, dijkgraaf. Was o.m. schepen te Breda, rentmeester van Steenbergen en dijkgraaf aldaar. Schreef het vermaarde Tractaet van Dyckagie (onvoltooid, beëindigd ca. 1578) dat in 1920 werd uitgegeven door Johannes de Hullu en A.G. Verhoeven. Het geeft een beeld van de waterstaatkundige praktijk en het dijkwezen in de 16e eeuw. In 1973 verscheen daarvan een herdruk, uitgegeven door de Ned. Ver. van Kust- en Oeverwerken te Rotterdam. Ref.: EZ, GTW, JCBG, NGL, OTAR 1958 n3 p231-234, PT 1982 n2, SWW 1976 n2 p31-33.

Alle rechten voorbehouden