Hendrik Willem Jacobus Volmuller

Waterschrijver

nijhoffs-geschiedenislexicon-nederland-en-belgie

Volmuller, Hendrik Willem Jacobus (Utrecht 16 okt. 1911 – Utrecht 22 nov. 2001), leraar, historicus. Werd in 1932 onderwijzer en behaalde in 1941 de akte MO-Geschiedenis bij Prof. J.M. Romein. Was van 1945-1976 leraar geschiedenis (later conrector) aan de Thorbecke Scholengemeenschap te Utrecht. Werkte vanaf 1945 mee aan Oosthoeks Encyclopedie en schreef enkele geschiedenisboeken w.o. Nijhoffs Geschiedenislexicon Nederland en België (1968).

Alle rechten voorbehouden