Jacques Frederik Raymond van de Wall

Waterschrijver

J.F.R. van de Wall

J.F.R. van de Wall bekijkt een plaquette die aan zinkbaas Visser is uitgereikt, Schouwen-Duiveland, 1953 (Batavialand, collectie K.A. Bazlen).

Alle rechten voorbehouden

Wall, Jacques Frederik Raymond van de (Den Haag 1 feb. 1891 - Wassenaar 24 apr. 1968), ingenieur. Studeerde in 1918 af aan de Technische Hogeschool in Delft en werkte korte tijd bij de Provinciale Waterstaat van Drenthe en vanaf 1920 bij de Dienst der Zuiderzeewerken. Volgde in 1946 V.J.P. de Blocq van Kuffeler op als Hoofdingenieur-Directeur en werd in 1956 in die functie opgevolgd door F.J.B.G. Geers. Was na de stormramp van 1953 hoofd van de herstelwerkzaamheden bij Schelphoek en Ouwerkerk op Schouwen-Duiveland. Schreef diverse artikelen over de Zuiderzeewerken zoals De zuidelijke inpolderingen in het IJsselmeer (1951). Zie ook: J.Th. Thijsse. Ref.: ING 1968 pA409, WID6.

Alle rechten voorbehouden