George Ludwig Walther

Waterschrijver

626.Walther

Walther, George Ludwig (Katwijk aan Zee 18 sep. 1897 - Leeuwarden 16 nov. 1959), ingenieur. Was, na in 1921 te zijn afgestudeerd aan de Technische Hogeschool te Delft, in dienst van de Provinciale Waterstaat te Assen, daarna van een architectenbureau uit Coevorden te Borger. Werkte vanaf 1929 bij de Provinciale Waterstaat van Friesland waar hij in 1947 D.F. Wouda opvolgde als hoofdin­genieur. De verbetering van het kanalenstelsel in Friesland behoort tot zijn grootste verdiensten. Hij schreef verschillende bijdragen over de ontwikkeling van het dijkenstelsel in Friesland en het boek Binnendiken en slieperdiken yn Fryslan (met Klaas Arjens Rienks; 2 dln., 1954). Ref.: EF, ING 1959 pA645, LW 1959 n6 p226.

Alle rechten voorbehouden