Johan Willem Welcker

Waterschrijver

631.Welker

Welcker, Johan Wilhelm (Arnhem 2 dec. 1845 - Oosterbeek 15 dec. 1918), ingenieur. Doorliep, na in 1866 te zijn afgestudeerd aan de Polytechnische School te Delft, alle rangen bij Rijkswaterstaat vanuit diverse standplaatsen. Was van 1908 tot zijn pensionering in 1911 Hoofdingenieur van de Rijkswaterstaat. Welcker was lid van de raad van bestuur en van 1903 tot 1906 voorzitter van het KIVI en sinds 1911 erelid. Daarnaast was hij lid van vele Staatscommissies en in 1905 van de internationale commissie voor het Panamakanaal. Welcker gold als één der meest bekende waterbouwkundigen in ons land. Van zijn publikaties noemen we: De Noorder Lekdijk Bovendams en de doorsteking van den Zuider Lekdijk bij Culemborg 1803-1813; eene bijdrage tot de geschiedenis van den Nederlandschen Waterstaat (1880). Zie ook: J.F.W. Conrad. Ref.: GGK, ING 1907 n18 p324, ING 1918 n51 p984 en n52 p1013, WND.

 

Alle rechten voorbehouden