De zwembadvereniging in Swifterbant

1 geïnteresseerde
zwembad swifterbant

Het zwembad te Swifterbant, 1966 (zonder rietmatten) (Fotocollectie RIJP, J. Potuyt).

Alle rechten voorbehouden

Dorpsbelang Swifterbant was actief en bestond uit meerdere verenigingen. Zo was er ook een zwembadvereniging. Het dorp had door eigen inzet en werkzaamheid een eigen open zwembad. Naar ik denk 25 meter.

Als beschutting was er een rietmatten omheining aangelegd. Gemaakt en aangeleverd door Willem Blink en ‘zijn’ mensen van de Rijksdienst. Na drie jaar in de open vlakte was het beste er af. Stukken riet kwamen in de filters terecht. In 1970 viel Swifterbant onder de gemeente Dronten. Bij de gemeente een schutting aangevraagd. Veldhuizen was toen burgemeester. (later in Oss). Dat werd afgewezen omdat er toch beschutting was. Goede raad is goedkoop! In de vergadering waren aanwezig ondergetekende, Gerard …., twee zwemleraressen, Nettie Boonstra en Nel Schut, en anderen. De laatste was een ex-wedstrijdzwemster uit Hilversum. (Over kwaliteit gesproken.)

Conclusie in de vergadering:

"Wie zegt dat er een omheining staat?’ De burgemeester. Mag hij morgen komen kijken!"

Besloten werd om met onmiddellijke ingang de rietmatten te verwijderen. Dat is na de vergadering ook uitgevoerd. Helaas meldde een enkel bestuurslid aan de achterban dat er rietmatten verwijderd werden. “kun je goed gebruiken op de volkstuin”. Het werd een kettingreactie. Na elven ‘s nachts was er meer verkeer in Swifterbant dan in de P.C. Hooftstraat. De plaatselijke jachtopzichter kwam na twaalven nog observeren. Een ieder hield zich koest. Hij ging, en de rietmatten werden verstopt in de garage van het hoofd der lagere school. Het gemeentebestuur was niet blij.

Ingezonden verhaal: Henk Terpstra, 21 november 2008. 

Alle rechten voorbehouden