Interviews uit 2009 over Almere

1 geïnteresseerde
Almere Haven, augustus 1980.

Almere Haven, augustus 1980.(foto J.U. Potuyt).

Alle rechten voorbehouden

Een oud-Brabander vertelt dat hij in Amsterdam werk vond maar geen huis en ‘toen maar in Almere ging wonen’. De jonge interviewsters reageert ad rem “hoe bedoelt u ‘toen maar in Almere ging wonen’, vindt u het hier niet leuk?” De geïnterviewde haast zich te melden dat ‘iedereen zo negatief deed over Almere’ maar dat hij het er bijzonder naar zijn zin heeft.

De verhalen uit Almere hebben vaak raakvlak met de vorige woonplaats van de bewoners. Dat is niet vreemd als blijkt dat de eerste bewoners pas 35 jaar geleden neerstreken in de eerste woonkern Almere-Haven (1976). Als ‘overloopgebied’ voor de uitdijende steden in de Randstad voltrok de bouw van Almere-Stad (1979) als tweede stadskern en Almere-Buiten (1983) zich razendsnel. Almere behoort tot de snelst groeiende steden van Europa en, met bewonersaantallen die tegen de 200.000 aan gaan lopen, tot een van de grootste steden van Nederland.

Alle rechten voorbehouden