Interviews uit 2009 over Swifterbant

1 geïnteresseerde

Swifterbant had geen wachtlijst voor woningen, reden om er vanuit Utrecht te gaan wonen. De vader van de interviewster vindt het wel erg jammer dat er voor kinderen niets is te doen. Later zal hij vertrekken uit Flevoland naar het oude land. Het dorp wordt direct in verband gebracht met de Swifterbantcultuur, een prehistorische samenleving van meer dan 5000 jaar geleden. Een geïnterviewde kent de expositie OER! in Nieuw Land niet maar vindt het wel ‘grappig wat ze allemaal uit de grond pielen’.

Alle rechten voorbehouden