Proefondervindelijk boeren

Na het droogvallen van de polder waren er proefvelden nodig om er achter te komen op welke grondsoort de diverse gewassen het best gedijden. Die velden lagen, bij wijze van spreken, in de achtertuin van de heer Bergkamp.

Fragment uit interview met de heer E. Bergkamp, 3 juli 2007

De eerste proefvelden waren bij de Kadoelerbrug aan de kant van het Zwartewater. Ze lagen binnendijks. Daar was land opgespoten. Het ligt er nog wel denk ik. Dat is niet veranderd. Dat land is eerst bij de boerderijen getrokken, maar nu is het natuurgebied geworden. Daar werden proeven gedaan met allerlei gewassen zoals vlas en graan. Ze wilden zien wat ze in de polder konden gaan verbouwen. Daarvoor moesten ze eerst ontdekken om welke grondsoort het ging. Soms ging ik met mijn vader mee. Het waren allemaal heel kleine veldjes. Er lag een spoortreintje in het midden en daarmee vervoerden ze het materiaal.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview van Tity Kuiken met de heer E. Bergkamp, 3 juli 2007.

Alle rechten voorbehouden