De polder wordt in kaart gebracht

Geert de Vries werkte bij de bodemkartering. Dat betekende veel bodemmonsters nemen. Hij vertelt:

Ik kwam bij de kartering en later bij de Voorlichting. Bodemkartering noemden ze dat in de polder. Hele gebieden heb ik in kaart gebracht. Dan moesten we in de slootprofielen nagaan wat voor soort grond er zat, en ook in de greppels. Ik had altijd een schop bij me, maar ik werkte er niet veel mee. Een beetje afsteken, maar verder niet. Wij namen ook monsters en beoordeelden die op het oog. We namen ook monsters en die werden in het laboratorium onderzocht. Er waren er meer die dat deden.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview van Willy Heukers-ten Bosch met de heer Geert de Vries, 23 februari 2010.

Alle rechten voorbehouden