Op goeie grond groeide riet

Voordat de boeren hun kavels kregen, moest de grond daarvan in kaart worden gebracht. Geert de Vries was één van de mensen die deze kaarten maakten. Hij vertelt:

rietkartering

Medewerkers van de Directie van de Wieringermeer zijn bezig met rietkartering in het meer dan manshoge riet in de Noordoostpolder, 1943 (foto Hiemstra, collectie RIJP).

Alle rechten voorbehouden

Achter Emmeloord groeide ontzettend veel riet. Behalve op de plekken waar veel kwel zat, daar stond geen riet, daar zat meer moerasandijvie. Meest was riet, vooral op de goeie gronden tussen Emmeloord en Espel in, daar was riet. We letten niet zo op of er meer was, we moesten de grond in kaart brengen. Die kavels werden uitgegeven en de toekomstige boeren konden uitzoeken aan de hand van de kaarten. Ik heb nog een hele stapel kaarten waar ik zelf aan meegewerkt heb.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview van Willy Heukers-ten Bosch met de heer Geert de Vries, 23 februari 2010.

Alle rechten voorbehouden