Een goede buur is beter dan...

In 1952 pachtte de heer Van Boheemen een boerderij van 26 ha aan de Vliegtuigweg. Samenwerking met collega’s was noodzakelijk. Hij vertelt:

ens

Nieuwe boerderijen in Ens, mei 1950 (foto Harry Pot, Nationaal Archief/Anefo, Public Domain).

Nou ja, ik deed nog wel veel met mijn buurman samen ja. Samen een machine en zulke dingen meer, want wij hadden eigenlijk een middenbedrijf. Ja, dus ja, je kon ook niet alles aanschaffen. En met z’n tweeën hielp je elkaar ook hè. We hadden alle twee wel een medewerker, maar ja, goed, met een hoop dingen had je meer mensen nodig en het was dan mooi als je dat samen kon doen. Het lag natuurlijk ook aan het seizoen of je met meer mensen moest werken. Ja, dat was meestal seizoenswerk. De oogst en … hoofdzakelijk de oogst dan.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview van Anneke Jansen met de heer L.J. van Boheemen, 6 december 2007.

Alle rechten voorbehouden