Moldrainage of woeldrainage?

Geert de Vries adviseerde bij de ontwatering van de Noordoostpolder. Soms ging men over tot ‘moldrainage’. Hij vertelt:

Machinale drainage

Machinale drainage in de Wieringermeer met houten kokers, systeem Prof. Visser.(Batavialand, collectie F. Mesu).

Alle rechten voorbehouden

Sommige kavels moesten op acht meter worden gedraineerd, andere op twaalf of vierentwintig meter. Er waren ook wel kavels die op achtenveertig meter gedraineerd konden worden. Het was maar net hoe de ondergrond er uit zag. Er waren, vooral in het noorden van de polder, veel kavels waar veen onder de grond zat. Die hebben we toen niet gedraineerd. Er was een tekort aan draineerbuizen. Die hebben we met een woel gedraineerd. Er zijn nog enkele kavels die nog door woeldrainage afgevoerd worden. Er werd met een machine een soort mollengang gemaakt van sloot tot sloot. Moldrainage noemden we dat.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview van Willy Heukers-ten Bosch met de heer Geert de Vries, 23 februari 2010.

Alle rechten voorbehouden