Gerrit van der Heide

G.D. van der Heide. Geboren op 6 juni 1915 in Rotterdam. Overleden op 18 september 2006.

Werd in 1946 assistent van professor Van Griffen van de Rijksuniversiteit Groningen. Ging in 19497 naar de Noordoostpolder om in dienst te treden bij de Directie van de Wieringermeer. Was beheerder van het scheepsarcheologisch museum te Ketelhaven tot 1 maart 1974. Was daarna adjunct-directeur van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen.

Literatuur:
‘G.D. van der Heide verlaat Flevoland’, De Flevolander, 31 januari 1974.
‘Archeoloog G.D. van der Heide: Groei van het oudheidkundig werk geen verdienste van mij’, De Flevolander, 7 februari 1974 (interview).