Er was niks in Emmeloord

1 geïnteresseerde

In de beginjaren van Emmeloord was er weinig vrije tijd. Je had sportverenigingen. Wie meer wilde, en Trijn Lourens wilde dat, moest Emmeloord uit. Ze vertelt:

De Espelerlaan in Emmeloord, 1952

We gingen wel eens ergens heen. Er was ook niks. Er was niks in Emmeloord. Een keer in de week naar de sportvereniging, dat was gymnastiek. Ik was alleen op gym bij Odi, dat was een christelijke vereniging. Misschien was Sportvereniging Emmeloord er ook al wel, maar in mijn kosthuis hadden ze gezegd: "Ga naar Odi." Dus dat deed ik. Er werd wel gebouwd in 1952-1953. Er was nog niet veel. Er waren alleen een paar winkeltjes in de Moerasandijviestraat op de hoek met de Zeeasterstraat. In de Lange Nering waren geloof ik drie winkels. Dat begon nog maar net. We gingen wel eens even naar Kampen, want wat moest je anders in Emmeloord?

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview van Willy Heukers-ten Bosch met mevrouw Trijn Lourens-Luymes, 14 januari 2008.

Alle rechten voorbehouden