Aanleg van de erfsingel

Staatsbosbeheer zorgde voor de aanleg van de erfsingel, maar de boeren moesten voor het onderhoud zorgen. De heer Leijten vertelt:

erfbeplanting

Noordoostpolder. Esdoorn en es, aanleg 1950, erf op kavel M 121 (foto J.U. Potuyt, collectie RIJP).

Alle rechten voorbehouden

De erfsingel is eigenlijk door Staatsbosbeheer geplant. Je moest hem zelf onderhouden. En je moest je sloot natuurlijk twee keer per jaar schoon houden. Dat controleerden ze ook. En als je te laat was, kreeg je een boete van de domeinopzichters. In het begin waren er nog domeinopzichters en die hadden ieder een rayon hè. In het begin, toen was het zo strak, dan mocht je eigenlijk geen kalf in een varkenshok hebben. Maar nou kijken ze nergens naar, wat dat betreft.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview van Janny Haagsma met J.J. Leijten, 25 september 2007.

Alle rechten voorbehouden