Les van moeder en één dag naar Harderwijk

1 geïnteresseerde

Bob Flobbe beleefde, samen met een groepje andere kinderen, de jeugd van zijn leven op werkeiland Lelystad!

Het werkeiland: de ziekenbarak (links), woonhuis familie Flobbe (midden), woonhuizen familie De Vries en Schuil (rechts). Foto is genomen vanaf de hoek van kapper Borst, winter 1954/1955

Het werkeiland: de ziekenbarak (links), woonhuis familie Flobbe (midden), woonhuizen familie De Vries en Schuil (rechts). Foto is genomen vanaf de hoek van kapper Borst, winter 1954/1955 (Batavialand, collectie Bob Flobbe).

Alle rechten voorbehouden

In het najaar van ‘53 geeft moeder mij dagelijks les. Eén dag in de week, op vrijdag, ga ik met de boot naar de lagere school in Harderwijk. Om 6.00 uur je bed uit en om 19.00 uur weer thuis. Gerrit de Jong (Gerrie, 6 jaar)  gaat ook naar dezelfde school. De eerste keer dat hij (in september ´53?) naar Harderwijk gaat, ziet hij het niet zitten op school. Hij is toen terug gelopen naar de haven en heeft zich op de Lely verstopt op de wc.  Op school paniek natuurlijk. Gerrie zoek. Aan boord wordt de verstekeling pas gevonden nadat de Lely weer onderweg is naar Lelystad. En vandaar uit kon per mobilofoon via Den Haag aan de school gemeld worden dat de jongen weer terecht is. Per mobilofoon. Bij elke zin de knop indrukken en na elke zin “over” zeggen. En dan via de Waterstaat-ambtenaren in Den Haag naar het schoolhoofd in Harderwijk laten bellen om uit te leggen… Maar het is goed gekomen. Op die schooldagen eten wij tussen de middag bij bakker Kelderman, tegenover de school. Hij heeft meen ik dertien kinderen, waarvan een stuk of tien nog thuis. Twee eters meer merkt het gezin Kelderman niet.

Ingekomen verhaal: Bob Flobbe, september 2011

Alle rechten voorbehouden