Buizerd en kiekendief kwamen af op de muizen

Buizerd en kiekendief vonden in het nieuwe land al snel een eigen territorium. Daarnaast trof de heer Van der Kooi er tal van andere vogels aan.

kiekendieven

Jonge kiekendieven in het riet in de Noordoostpolder, 1943 (Batavialand, collectie K.A. Bazlen).

Alle rechten voorbehouden

De buizerd kwam al vrij gauw en ook de kiekendief. Die zaten ook in groten getale in de Noordoostpolder, in verband met de vele muizen. Ze kwamen hier in het begin heel veel, net als de ganzen, die kwamen ook al. Alles zat er wel, de kiekendief, de kievit, de tureluur en de wulp. En eenden zaten er heel veel: slobeend, zwanen en ganzen. Nou die waren er toch in vrij groten getale.

De Kievitslanden liggen tussen Harderwijk en de Bremerberg in. Daar hebben ze nu wat meer water gemaakt, heb ik gezien. Maar toen lag er ook nog grasland, daar lag wat vee te weiden. Dat waren de Kievitslanden, die heb ik nog een poos in beheer gehad. Daar zaten toch vrij veel vogels, zoals kieviten, wulpen en de watersnip. Je kon het niet bedenken of het zat er, slobeenden en eenden. Dat broedde daar allemaal.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview van Dicky Meijer met de heer Mintje van der Kooi, 9 november 2010.

Alle rechten voorbehouden