Bergers vertellen over neergestorte vliegtuigen

1 geïnteresseerde
wrak Boeing B17

Wrak van een Amerikaans vliegtuig, een Boeing B-17F Flying Fortress, gevonden in het droogvallende Zuidelijk Flevoland in 1968 (collectie RIJP).

Alle rechten voorbehouden

De heren Kuiper en Westers vertellen over de bergingswerkzaamheden van neergestorte vliegtuigen in de Noordoostpolder. Leerlingen van basisschool De Branding uit Swifterbant hangen aan de lippen van twee mannen die betrokken zijn geweest bij de berging van neergestorte vliegtuigen. Zij interviewen de twee mannen, die door de werkgroep Ongeland zijn uitgenodigd in de klas.

Er zijn in de Tweede Wereldoorlog ongeveer 165 - veelal Geallieerde - vliegtuigen neergestort, in het gebied waar nu Flevoland ligt. Veelal aangeschoten door luchtafweer van de Duitse bezetter, vonden de piloten het juist ontgonnen Noordoostpolder een goed gebied om neer te storten. Riet, modder en een laag water zorgden voor een relatief zachte landing. Maar de heren Kuiper en Westers vertellen ook over de oorlogstijd in de Noordoostpolder. En hun eigen belevenissen daarbij.

De leerlingen hebben het vraaggesprek opgenomen, dankzij bemiddeling van de werkgroep Ongeland en in het kader van het project ‘Gezocht, Persmuskiet’. De weergave van de interviews is hier te beluisteren.

Alle rechten voorbehouden

Media

Groepsgesprek met de heer Kuipers