Peter Dorleijn

Peter Dorleijn (1937) is historicus, tekenaar/kunstenaar en zeiler. In dienst van het Sociaal-Historisch Centrum voor Flevoland deed hij jarenlang onderzoek naar de Zuiderzeevisserij. Hij interviewde tientallen oude vissers die de tijd vlak voor en na de bouw van de Afsluitdijk nog hadden meegemaakt. Daarnaast deed hij archiefonderzoek en praktijkonderzoek aan boord van zijn eigen botter, de MK63.

Deze informatie bracht hij onder meer bijeen in de vijfdelige boekenserie Van gaand en staand want en het boek De bouwgeschiedenis van de botter: Vierendertig voet in de kiel. Deze werken werden door hemzelf uitgebreid geïllustreerd.