Een verbinding tussen Almere en Amsterdam door het IJmeer

1 geïnteresseerde

Er zijn mensen die vinden dat de verbindingen tussen Almere en het oude land, en dan vooral Amsterdam, moeten worden verbeterd. Volgens hen moet er een verbinding komen door het IJmeer. Brans Stassen is daar een groot voorstander van:

Plan voor de verbindingen tussen Amsterdam, Markerwaard en Zuidelijk Flevoland, ca. 1974.

Een plan voor de verbindingen tussen Amsterdam, Markerwaard en Zuidelijk Flevoland, ca. 1974.

Alle rechten voorbehouden

Kijk, ik denk dat Almere een onderdeel van de Randstad is. Als je het maar met één weg aan de Randstad verbindt, al geef je die een heleboel rijstroken, dan krijg je verkeersinfarcten. Het is op dit moment even een beetje rustig, omdat er nieuwe banen bij zijn gemaakt, maar als Almere weer gaat groeien, kun je er op wachten totdat alle banen vol staan. Het besluit om de A6 – de weg door de polder – niet door te trekken richting Amstelveen, zoals dat eigenlijk had gemoeten – vind ik dom. Dat hebben ze zich laten afnemen. Natuurlijk is één weg richting Amsterdam te weinig. Als je begint te zeggen dat Almere eigenlijk niet had bestaan zonder Amsterdam, dan moet dat dus goed aan elkaar vastzitten. Oorspronkelijk was het de bedoeling de beide Flevopolders via de Markerwaard intensief met Noord-Holland te verbinden. Doordat er besloten is de Markerwaard niet te maken, is er roet in het eten gegooid. Dat is nooit meer goed gekomen.

Teun Koolhaas, de stedenbouwer van Almere, heeft voorgesteld een tunnel en een brug te maken als directe verbinding naar Amsterdam, ook voor autoverkeer. Ik denk dat dat het eerste is. Het stadsbestuur heeft gelijk als het zegt:

“Zolang je geen geld geeft voor een verbinding naar Amsterdam, gaan we niet verder groeien, en blijven we lekker zoals we zijn.”

Bron: Batavialand te Lelystad, project Verhalen Vissen, interview met Brans Stassen in de Nieuwe Bibliotheek Almere, 15 oktober 2011.

Alle rechten voorbehouden