Almere naar 350.000 inwoners?

Almere telt ongeveer 200.000 inwoners. Er zijn echter plannen om de stad te laten doorgroeien naar 350.000 inwoners. Volgens Brans Stassen, één van de ontwerpers van Almere, is groei onvermijdelijk:

Visie op Almere Pampus, het nieuwe stadsdeel dat in het IJmeer moet verrijzen.

Visie op Almere Pampus, het nieuwe stadsdeel dat in het IJmeer moet verrijzen.(foto: Gemeente Almere)

Alle rechten voorbehouden

Ik denk dat als de infrastructuur er eenmaal is, geen mens dat kan tegenhouden. Want waar heb je in buurt van Amsterdam nog zoveel ruimte om te bouwen? Ik denk dat Almere makkelijk tot 250.000 kan groeien, en als je een beetje een best doet tot 300.000. En het grondgebied van Zeewolde ligt er vlak naast. Daar kun je ook huizen bouwen. Als er vlak bij de stad, niet gehinderd door vliegtuigen, nog zoveel ruimte bestaat, houd geen lieve moedertje het nog tegen; dan wordt er gebouwd.

Ik denk dat Almere in een heel aantrekkelijk stadium van z’n ontwikkeling zit. In het begin was het nog kaal en tochtig, en moest je pionier zijn om hier te wonen. Als het nog veel groter wordt – twee keer zo groot, dat zou best kunnen – wordt het natuurlijk een veel minder ruime en royale stad. Wat dat betreft is het aantrekkelijk hier nu te wonen, al is het geen echte stad – met bijvoorbeeld op 190.000 mensen maar één bioscoop. Als er meer veel mensen bijkomen, moet je er goed over nadenken hoe het dan gaat worden. Maar ik denk niet dat niemand het tegenhoudt.

Bron: Batavialand te Lelystad, project Verhalen Vissen, interview met Brans Stassen in de Nieuwe Bibliotheek Almere, 15 oktober 2011.

Alle rechten voorbehouden