Pieter Loos (1939-2013)

Ir. Pieter Loos studeerde cultuurtechniek in Wageningen. In 1965 trad hij in dienst van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), waar hij zich vooral bezighield met recreatievraagstukken.

In 1972 werd dhr. Loos voor de VVD wethouder in Zwolle, wat betekende dat hij zijn dienstverband bij de RIJP beëindigde. In 1978 kwam er een einde aan zijn wethouderschap. Dhr. Loos keerde voor korte tijd terug bij de RIJP, maar trad al snel in dienst van het ministerie van Verkeer en Waterstaat als adjunct-directeur van de Directie Verkeersveiligheid. Twee jaar later keerde hij opnieuw terug naar de RIJP en werd projectleider voor Almere-Stad. In 1982 werd dhr. Loos stafmedewerker bestuurlijke aangelegenheden op de Sociaal-Economische Hoofdafdeling. Ook werd hij in 1985 adjunct-secretaris van de Werkgroep Heroverweging Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders.

Naast zijn ambtelijke carrière in de polders was dhr. Loos daar ook politiek actief. Van 1983-1985 was hij lid van de gemeenteraad van Lelystad. In 1985 was hij lijsttrekker van de VVD bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Flevoland. In 1986 werd hij lid van het college van GS van de nieuwe provincie.