Windmolens verstoren horizon en landschap

Toen de boeren de singels zelf moesten onderhouden, ging de kwaliteit er van vaak achteruit. Jan Olieman is blij met de nieuwe aandacht voor de erfbeplantingen, maar heeft zo zijn bedenkingen bij windmolens.

Jan Olieman over windmolens

Maar ik ben ook zelf boer geweest. En dan schiet het er wel eens bij in om het goed te doen. Er zijn dan altijd dingen die waarschijnlijk in jouw ogen belangrijker zijn. En zodoende is er wel een hele tijd eigenlijk geen onderhoud aan heel veel singels geweest, te weinig. En dat is ook nu terug te zien in Flevoland en de Noordoostpolder. Totdat Landschapsbeheer Flevoland heeft gezegd: "We gaan er iets aan doen’."En ik heb ook zo’n cursus gevolgd. En er zijn kleine potjes geld voor verbetering van de singels. De boeren kunnen zich aanmelden en ze worden geholpen met een tekening. En zodoende krijgen we van lieverlee toch weer een beter landschap, dus geen kale boerderijen met alleen maar op grote afstand zichtbare grote silo’s of mestsilo’s. Die mogen er zijn en die moeten er ook zijn, maar ze kunnen beter ingepast worden in het geheel. Windmolens zijn niet in te passen, maar in principe vind ik ze ook niet….Een windmolen mag om mij, maar in principe staan ze, vooral in Zuidelijk Flevoland, niet goed.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview met de heer Johannes Olieman door Carine Nieuwenhuis, 21 maart 2011.

Alle rechten voorbehouden