Ratten in het graan

In de beginjaren werd het graan opgeslagen in klampen op het land en later in de schuur. Ook bij Piet de Zeeuw wemelde het daardoor van de ratten.

Graanschuur NOP

Graanschuur in aanbouw op kavel M 62 in de Noordoostpolder, 1948 (Fotocollectie RIJP; J.U. Potuyt).

Alle rechten voorbehouden

Ja, er waren ook enorm veel ratten. Want in het begin, dan was het zo bij de Rijksdienst, dan werden er volop granen ingezaaid en toen waren er nog geen combines. Dus toen moest alles nog met handwerk gebeuren. En dat graan werd gedorst door een dorskast, zo noemde men dat toentertijd. Nou ja, de oogst konden ze niet aan en dus werden er allemaal van die grote hopen graan neergezet in het land en die werden dan in de winter gedorst. Nou, die waren vergeven van de ratten toentertijd. Maar het was echt voedsel voor die beesten hè, die zochten dat op hè. Ik kan me ook nog herinneren, toen ik voor mezelf boer was, toen heb ik het eerste jaar ook nog graan in de schuren gehad. En toen ik dat er uit haalde, wemelde het ook van de ratten. Dat weet ik ook nog wel. Zo!

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview met de heer Piet de Zeeuw door Hillie de Jong, 9 februari 2011.

Alle rechten voorbehouden

Media