Riet, heel veel riet, in de Noordoostpolder

1 geïnteresseerde

In het laatste oorlogsjaar is er in het westelijk deel van de polder weinig gemalen: van het gemaal in Urk waren de motoren ‘ondergedoken’ en het gemaal in Lemmer had gebrek aan kolen. Zo had het riet vrij spel. Jan Wester heeft heel wat bunders gemaaid.

riet

Metershoog riet in de Noordoostpolder, 1943 (foto Batavialand, collectie K.A. Bazlen).

Alle rechten voorbehouden

En daar heeft zo veel riet gestaan. De Vuurtocht van Creil naar de Westermeertocht, dat heeft allemaal vol gestaan met beuken riet. Daar stond riet jongen, daar stond riet! Tweeëneenhalf, drie meter hoog hè. En dat hebben ze allemaal in de winter van ´47 daar heengebracht. Gemaaid door loonwerkers. En dat hebben ze allemaal in een bult gelegd. Daar was geen weg, alleen maar een akkereinde. Ja, kanalen lagen er en de tochten lagen er ook. Aan deze kant van de polder was ook wel riet, maar niet zo veel, niet zo intensief.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview met de heer Jan Wester door Kees Bolle, 17 december 2007.

Alle rechten voorbehouden