Verslonzing van het landschap

Boeren waren gebonden aan allerlei regels en Domeinen en Waterschap controleerden of ze zich aan die regels hielden. Tegenwoordig is dat veel minder en de heer Grotentraast ziet de omgeving ‘verrommelen’.

karteren sloot

Voor het karteren werd in sloten het slootprofiel onderzocht. Hier is karteerder De Haan bezig in de Noordoostpolder, 1956 (Fotocollectie RIJP, J. van der Laan)

Alle rechten voorbehouden

Het was wel allemaal aan bepaalde regels gebonden. Dat moet eigenlijk wel, anders wordt het een rommeltje, ook met de sloten. Met het Waterschap heb ik ook wel eens een beetje overhoop gelegen, dat ze die sloten niet meer schouwen hier tussen de erven. Hier in die sloot is het ook een grote bende en ze doen er niets aan. Kijk, dan vind ik regels ook nog een keer goed, maar het moet niet te kinderachtig worden. Er waren wel domeinopzichters die de sloten nakeken als de schouw geweest was. Als er dan maar een rietstengel bovenuit stak, dan zetten ze die er weer in. Dan kon je het opnieuw doen. Dat is natuurlijk een beetje overdreven. Maar nou gaat het de andere kant op, de sloten tussen de erven zitten zo wat helemaal dicht. Wat niet machinaal kan, daar gebeurt niks meer aan en dat vind ik jammer.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview met de heer Hendrik Grotentraast door Anneke Jansen, 2007.

Alle rechten voorbehouden