Artikel

Polderwegen naar verzetsmensen genoemd

De namen van de wegen in de polder zijn een verhaal apart. Veel wegen hebben een relatie met de oorlogsgeschiedenis.

1 geïnteresseerde

De Blokzijlerweg is genoemd naar Blokzijl natuurlijk. De Uiterdijkenweg, dat is het uiteinde van de polder. Bij Ramspol heb je de Drietorensweg, die is genoemd naar de drie torens. Als je bij de Drietorensweg staat bij Ens en je kijkt naar Kampen, dan zie je drie torens staan.
En dan heb je heel wat wegen die zijn vernoemd naar verzetsstrijders. Ik denk aan de Brandsmaweg, de Hannie Schaftweg, de Johannes Postweg, Karel Doornmanweg, dat zijn allemaal verzetsmensen hé. Nou ja, en dan die andere wegen. De Kamperweg is genoemd naar de gemeente Kampen, de Lemsterweg naar Lemmer, zo zijn er [een] heleboel namen.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview met de heer Piet de Zeeuw door Hillie de Jong, 9 februari 2011.

Alle rechten voorbehouden