Henk Braad

Henk Braad (1935) werd geboren in Ossenzijl, aan de rand van de Noordoostpolder. Vanaf 1949 hielp hij thuis mee in de winter en het riet, en daarnaast, vooral in de zomer, een aantal jaren in de landbouw in de Noordoostpolder (tot 1959).

In 1963 kwam hij aan de Palenweg in Nagele te wonen en ging hij werken bij Staatsbosbeheer in het Urkerbos, Tollebekerbos en op Schokland. Hij werd bosopzichter en kreeg ook het Kuinderbos onder zijn hoede. Vanaf 1976 verzorgde hij de aanplant en het onderhoud van de A6 van de Ketelbrug tot aan Lemmer. Ook heeft hij voor de Domeinen plantschema’s gemaakt voor erfbeplanting en wegbeplanting, en dat ook ingeplant. Sinds 1965 woont de familie Braad in Tollebeek.