Frits Muller

Frits Muller (Makkum, 1929) kwam in 1945 met zijn ouders naar de Noordoostpolder. Frits’ vader werkte in de centrale werkplaats van de Directie en was onder andere chauffeur voor de huisarts die destijds alle kampen afging. Frits woonde achtereenvolgens in kamp Kuinre, kamp Luttelgeest, kamp Vollenhove en vanaf 1952 in Emmeloord.

Vanaf 1947 werkte Frits Muller als administratief medewerker bij de Directie. Na de militaire dienst vanaf 1952 bij de Nutsspaarbank in Emmeloord en vanaf 1959 als waarnemend ontvanger-comptabel bij het Openbaar Lichaam Noordoostpolder (vanaf 1989 voor de gemeente Noordoostpolder).

Tegenwoordig woont hij nog steeds met zijn echtgenote Jetske Muller-Scharinga in Emmeloord.