Zijwegen tellen tot de juiste klamp met stro

1 geïnteresseerde

Gerrit de Boer was vrachtwagenchauffeur en moest geregeld in de polder zijn om stro te halen. Zonder duidelijke herkenningspunten was dat niet altijd eenvoudig.

Er was een hoofdweg van Lemmer naar Emmeloord. Daar stonden al drie gebouwen van de Provinciale Waterstaat of de Rijksdienst IJsselmeerpolders. Drie houten gebouwen op het Harmen Visserplein. Maar wij gingen zo ver niet, want wij moesten stro halen. Dus wij gingen in Schoterbrug met de pont het binnenland in. Dat waren allemaal zandwegen. En dan moest je tellen van: eerste, tweede, of derde, of vierde weg links of rechts. Want daar stond dan een strobult. Maar als we één weg tekort gingen, dan was je verdwaald, want dan wist je het niet meer, want dan was het riet zo hoog, daar kon je niet overheen kijken. Dan moest je weer terug, helemaal naar die pont en dan telden we weer die wegen en dan kwam je bij die strobult aan. En dan stonden wij er bovenop en dan keek je rond. Dan was de polder hartstikke mooi, woest en ledig. Alleen op de uiteinden stonden dan drie boerderijen, cultuurboerderijen. Dat was de eerste aanblik van de polder en de eerste kennismaking met de polder.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview met de heer Gerrit de Boer door Hillie de Jong, 12 mei 2011.

Alle rechten voorbehouden