Ook de kunstwerken werden van te voren ingemeten

Het team van landmeters waar Wim Dekker in werkte, bepaalde zich tot de hoofdstructuren. Daar hoorden ook de kunstwerken bij.

Meting van een wegkaart in Oostelijk Flevoland

Meting van een wegkaart in Oostelijk Flevoland (foto J.U. Potuyt, collectie RIJP)

Alle rechten voorbehouden

Als je dan even naar Oost Flevoland kijkt, wat moet er dan eerst gebeuren? In de beginjaren vijftig, toen had mijn toenmalige chef, ingenieur Geuken een gesprek gehad met de heer Van der Bout van Zuiderzeewerken. Die twee zijn overeengekomen dat wij als landmeetkundige afdeling alle uitzetwerkzaamheden en inmeetwerkzaamheden voor Zuiderzeewerken zouden verrichten. Dat hield in dat wij dus assen van wegen uit gingen zetten, de knikpunten, en dat we de te graven of te baggeren vaarten, tochten en sloten uit gingen zetten. Dat we bepaalde kunstwerken, bruggen, sluizen, aflaatwerken en noem maar op, gingen uitzetten. En als ze dan uitgezet waren, dan ging de aannemer wie het werk was gegund door Zuiderzeewerken, die ging aan de slag en die moest de detaillering doen. Wij zetten de hoofdpunten uit. In het begin gingen wij in de as van de weg ook het midden van de kavelsloten uitzetten. Dus de aannemer zorgde voor de aanleg van de weg. In Zuidelijk Flevoland is dat eigenlijk precies eender gebeurd.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland. Interview met de heer Wim Dekker door John Dirven, 7 januari 2011.

Alle rechten voorbehouden