Kaarten voor de afdeling beplanting

Bij het inmeten van de gebieden hanteerde Wim Dekker de T2, een ideaal hoekmeetinstrument. De resultaten gingen onder meer naar de afdeling Beplanting.

Landmeetteam aan het werk

Team landmeters aan het werk in het veld (Batavialand, collectie W. Dekker).

Alle rechten voorbehouden

De afdeling Beplanting kreeg dus goed opgemaakte kaarten. Degene die over de afdeling Beplanting de scepter in deze buurt zwaaide en een groot voorstander was van deze methode, was meneer Vis. Hij woont hier niet meer, hij woont nu in Kampen volgens mij. Het is de meneer Vis die, hoe moet ik het zeggen, ook misdaadromans schrijft. Deze beplantingskaarten werden dus, net zoals ik al eerder heb vermeld, beheerskaarten voor de afdeling Beplanting en waren dus ook noodzakelijk voor het kaartmateriaal dat wij later gingen maken: de kaarten van vijftig bij honderd, de basiskaarten van Flevoland. Daar werd steeds de beplanting ook allemaal in verwerkt.

Je krijgt dus dat werken voor Zuiderzeewerken of werken voor de Beplanting. Je had natuurlijk ook alle werkzaamheden voor de stedenbouw en openbare werken, dus van de Rijksdienst zelf. Civiel technisch werk, bouwkundig werk werd bij ons op de tekenkamer heel veel doorgerekend en wij gingen dus, zal ik maar zeggen, met al die gegevens het veld in om uit te zetten.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland. Interview met de heer Wim Dekker door John Dirven, 7 januari 2011.

Alle rechten voorbehouden

Media

Wim Dekker over het maken van kaarten