De elanden sprongen zó over het hek in het Natuurpark

1 geïnteresseerde

Natuurpark Lelystad was een initiatief van de afdeling Recreatie van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Abraham de Keijzer was er bij toen de eerste dieren uit het buitenland werden aangevoerd.

Videofragment Abraham de Keijzer (5)

Alle rechten voorbehouden

Dat Natuurpark Lelystad hè, dat is ook op initiatief van de afdeling Recreatie tot stand gekomen. Dat weet ik zeker. Voor de komst van het park werd eerst gedegen onderzoek gedaan. Er werden studiereizen gemaakt. Leuk natuurlijk, een studiereis naar Noorwegen of Zweden om te kijken naar de biotoop van rendieren en elanden. Want er zouden Europese diersoorten moeten komen die hier vroeger hebben geleefd. Nou, die plannen werden uitgewerkt, goedgekeurd, het park werd aangelegd, een kraal, schuren. De mensen werden aangetrokken, die de dieren moesten gaan verzorgen. De dieren werden aangekocht.

Ik weet nog goed dat de eerste dieren kwamen: rendieren en elanden. De elanden die met grote vrachtwagens werden aangevoerd. We stonden allemaal te kijken hoe het zou gaan verlopen. Daar kwamen dan de eerste elanden. De hekken waren opgericht, hoog, dat ze niet zouden kunnen weglopen. De eland komt de vrachtwagen uit lopen, die kijkt om zich heen, die neemt een aanloop en springt zo over het hek. Dus grote consternatie. Gelukkig, daar was nog een kraal waarin hij bleef staan. Maar ijlings moesten alle hekken worden opgehoogd om te voorkomen dat de elanden zouden weglopen. Maar ik heb begrepen dat ze later nog wel eens in de polder teruggevonden werden. Die waren niet zo honkvast.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview met de heer Abraham de Keijzer door Nico de Jong, 18 mei 2011.

Alle rechten voorbehouden