Oostelijk Flevoland: mondingsgebied van de IJssel

1 geïnteresseerde

Wie, zoals Rein Koopstra, grondboringen verricht, duikt in de ontstaansgeschiedenis van Flevoland. In die geschiedenis speelden rivieren een belangrijke rol.

Rein Koopstra over Oostelijk Flevoland als mondingsgebied van de IJssel

O ja, dat rivierduingebied was typisch iets voor Oostelijk Flevoland. Want dat ligt dus, pas hadden we het over het deltagebied van de IJssel, ook aan de voorlopers van de huidige IJssel. Daarvan ligt Oostelijk Flevoland in het mondingsgebied. En dat gebied waar jij nu op duidt, van rivierduinen en dergelijke, dat is dus het gebied rond Swifterbant. Dat was wel een van de leukste dingen van de kartering, van de bodemopname van Oostelijk Flevoland. Van het hele IJsselmeergebied denk ik wel. Want ik moet er nog altijd aan denken dat die IJssel van oost naar west stroomt. Maar de Vecht deed dat ook en de Tjonger en de Linde kwamen dus ook ergens bij Kraggenburg weer in de Vecht terecht. En dat ging dus gezamenlijk richting Lelystad, iets boven Lelystad.

Vandaar dus het systeem Oostelijk Flevoland. Dat is dus een systeem van afwatering van het gebied waar het begon, dat was het stroomgebied van de IJssel in de pleistocene periode. Je had een pakket klei in Oostelijk Flevoland, dat wordt het holoceen genoemd en dat rust op het pakket zand. Dat is ook het pakket zand, wel 150 tot 200 meter dik, waar de heipalen op komen hè. Dat is dus de vaste bodem en daar stromen dus de IJssel en de Vecht en alle andere rivieren die daar bij elkaar komen in het dal van de IJssel en de Vecht dat verder naar het westen gaat. En daar heb je dan dus ook weer, hoe zal ik het zeggen, de stroomdraden in, verdiepingen waarin het water afgevoerd wordt. En dit was het einde van de overgang van zand naar klei.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview met de heer Rein Koopstra door Nico de Jong, 5 oktober 2011.

Alle rechten voorbehouden

Media