Ook dieren moesten het gebied ontdekken

Er waren wel direct vogels in het nieuwe gebied, maar volgens de heer Lokhorst had men daar toen nog niet zo veel oog voor.

schade door muizen

Schade door muizen in overjarige luzerne, Oostelijk Flevoland, 1962. Links een muizengang met erboven een dode luzerneplant waarvan de penwortel vlak onder het maaiveld is afgevreten. Rechts een plant waarvan de penwortel iets lager is afgevreten en waaraan opnieuw haarwortels worden gevormd (foto J.U. Potuyt, collectie RIJP)

Alle rechten voorbehouden

In het begin waren er wel wat vogels, maar niet zo veel. Mussen waren er overal natuurlijk. Ja, dat moest zich allemaal ontwikkelen, niet. Er was gewoon van alles nog wat weinig en er werd toen ook geen of weinig aandacht aan besteed, omdat de polder klaar moest. Maar mussen en spreeuwen, die zag je natuurlijk, die zijn er altijd. Ik denk dat ook de dieren het gebied moesten ontdekken. En zwaluwen, daar waren er ook maar enkele van. Dat moest zich gewoon ontwikkelen, net als de mensen.

En muizen waren er natuurlijk ook. In 1949 was er achter Schokland veel luzerne gezaaid door de Directie, voor de ontginning, voor de ontwatering. Een prima gewas, maar het zat vol muizen, vol. Die vraten al die stengeltjes van de luzerne kapot. Dus strooiden we de wereld aan muizentarwe. Dat hebben we één jaar gedaan en toen mocht het niet meer. Want toen gingen er een hoop vogels aan kapot natuurlijk.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview met de heer Albertus Lokhorst door Dicky Meijer, 2 oktober 2010.

Alle rechten voorbehouden