"Ik heb iedere boom in de polder aan moeten kruisen"

1 geïnteresseerde

Staatsbosbeheer plantte de bossen aan, maar de registratie daarvan vond plaats op het districtskantoor van de Directie Wieringermeer. Het was niet een van de favoriete bezigheden van Jetske Muller.

Jetske Muller over de administratie achter de beplanting in de Noordoostpolder

Uiteindelijk zijn wij in Emmeloord terecht gekomen. Dat was in 1949, want toen werden die kantoren van Vollenhove, Ramspol, Lemmer en Kuinre, allemaal gecentraliseerd hier in Emmeloord en dat was DK 6, het Districtskantoor 6. En daar werd ik ook weer typiste en ponsster. En als we ons eigen werk klaar hadden, dan kregen we allemaal ordners van Staatsbosbeheer. Want er was nog geen boom natuurlijk, die werden allemaal geplant toen. En al die bomen moesten allemaal geregistreerd worden. Dan hadden we allemaal vierkante vakken en daar moesten we allemaal kruisjes en plusjes en minnetjes en andere tekens invullen. Want iedere boom had een bepaald teken. Ik weet niet meer precies hoe of wat, maar een den was bijvoorbeeld een kruisje en een spar was een rondje en een wilg was weer iets anders en een populier nog weer anders. En op het laatste waren er zo veel verschillende bomen dat wij ook de tekens door elkaar moesten tikken, zeg maar, omdat er geen tekens meer waren. Maar ik heb zo vaak gezegd: iedere boom die hier in het Voorsterbos en in het Kuinderbos staat, die hebben we allemaal aan moeten kruisen.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview met mevrouw Jetske Muller-Scharinga door Gerard de Bruin, 25 mei 2011.

Alle rechten voorbehouden