Evert Willem Hofstee (1909-1987)

Evert Willem Hofstee werd in 1909 geboren in Westeremden (Groningen). In 1928 ging hij sociale geografie studeren aan de Universiteit van Amsterdam. In 1933 haalde hij zijn doctoraalexamen. In 1937 promoveerde hij bij H.N. ter Veen op een proefschrift over het Oldambt. In mei 1946 werd Hofstee hoogleraar aan de Landbouwhogeschool Wageningen, een functie die hij tot 1980 zou bekleden.

Tijdens de oorlogsjaren raakte Hofstee als adviseur sociale en economische aangelegenheden van de Dienst der Zuiderzeewerken en de Directie van de Wieringermeer betrokken bij het Zuiderzeeproject. Hij zou tot na zijn emeritaat bij dit project betrokken blijven.