Bermveiligheid en natuur

Tijdens het bermenproject bleek dat, als gevolg van het afgraven en het ecologisch beheer, de bermveiligheid enorm toenam. Sindsdien hebben Evert de Boer en zijn medestanders een ijzersterk argument bij de gemeente.

- Afsluitdijk, verdubbeling rijbaan.

Verdubbeling van de rijbaan op de Afsluitdijk. Leggen van graskeien op de berm van de dijk. Twee leggers en twee helpers zijn aan het werk. Op de voorgrond het geegaliseerde bed (Batavialand, collectie Meijer).

Alle rechten voorbehouden

De gemeente Noordoostpolder heeft nu een heleboel wegen, die gaan ze allemaal afgraven zonder dat daar nu een ecologisch bermbeheer op is, laten we dat heel duidelijk stellen. Maar ik ken een heleboel wegen waar dat gebeurt. Ze zijn onder andere nu bij de Polenweg bezig om het af te graven en de Kleiweg is ook al gedaan. Gewoon om het water weg te laten lopen. Het is dus eigenlijk een win-winsituatie. En dat is natuurlijk wel een leuke bijkomstigheid. Je scoort er natuurlijk ook mee bij de gemeente. Want je kunt natuurlijk wel zeggen: "O, die plantjes zijn zo leuk en dat is zo aardig." Dat is natuurlijk best leuk, maar wie ziet het? Dat zijn alleen maar de mensen die interesse hebben. Want ik spreek er natuurlijk genoeg als ik inventariseer, twee keer per jaar, dus rond juni en rond begin september. En er zijn natuurlijk altijd mensen die zeggen van: "Wat zie je daar nu?" En dan zie je heel kleine plantjes als geelhartjes en dan roepen ze: "Is dat het nou?" Ik heb stagiaires mee gehad die helemaal verbijsterd waren dat je dat ziet en dat je dat leuk vindt, al die miniplantjes. Maar dan wijs je op de zeldzaamheid en dan moeten ze wel erkennen dat het toch wel leuk is. Dat zijn, in het kort, de belevenissen van de berm.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland. Interview met de heer Evert de Boer door Anke van Zwoll op 5 januari 2012.

Alle rechten voorbehouden

Media